MGTOW Israel

כתבות מגטאו ישראל

צניעות זה לא מספיק

גם הציבור החרדי והדתיים מתפרקים כי שכחו דבר אחד חשוב: היצר המיני של הגבר הוא חרב דו צדדית שאי אפשר להתעלם ממנו.

קרא עוד »