MGTOW Israel

מגטאו - גברים הולכים לדרכם

מגטאו היא הצהרה של בעלות עצמית שבה הגבר המודרני שומר ומגן על הריבונות שלו מעל לכל דבר אחר. זה ביטוי של מילה אחת – "לא!" להוציא דעות טיפשיות ותפיסות תרבותיות של מה הוא גבר. לא לרדוף אחרי אף אחת בשביל אישור חברתי. לסרב להשתחוות, לשרת ולכרוע ברך עבור ההזדמנות שיתייחסו אליו ככלי חד-פעמי. לחיות על פי האינטרסים הטובים ביותר עבורו בעולם שהיה מעדיף שהוא לא היה עושה את זה. בקיצור: היגיון בריא לגברים… MGTOW – Men Going Their Own Way

עבריינים סימפים נלחמים ביניהם על שרלילה - ארגוני הסימפים היהודים מאשקלון רבים ביניהם על נקבה ישראלית שרמוטה ומוכיחים כמה שהם עלובים וצמאים לפות | צדיקה גירשה שרמוטה ממסעדה - בעלת מסעדת ברבוניה הצדיקה (ישתבח שמה לעד) סילקה נקבה שנכנסה אליה חצי ערומה וניסתה להטריד את הסועדים | אמנת איסטנבול: אסיאתיות ברוכות הבאות - הפמינאציות הישראליות אינן יודעות שובע ורוצות שכל דבר שהגבר עושה יחשב אלימות ושהן יוכלו להעליל על כל דבר

כתבות אחרונות

מבזקי חדשות אחרונים